Go to content

Skolefritidsordningen (SFO)

Hver barneskole har en skolefritidsordning. Rektor er den øverste leder for SFO.
Ved spørsmål om SFO, ta kontakt med SFO-leder ved den enkelte skole.

Melding om ønsket plass sendes elektronisk.

Endring av fast plass til sporadiske dagplasser, regnes som en oppsigelse med de regler som gjelder for oppsigelse. Å benytte seg av dagplasser, regnes ikke som "en fast plass".

Gratis Skyss.
Elever med funksjonshemminger kan søke om gratis skyss til SFO. Gjelder bare i skoleåret - ikke i ferier. 
Når det søkes skoleskyss på bakgrunn av funksjonsnedsettelser, så må det legges ved en attest fra lege ved søknaden. Attestskjema finnes på www.brakar.no under skoleskyss.


Skolefritidsordningen (SFO)

 • SFO i jul- og påskeferie

  Røyken kommune har fattet vedtak om at SFOene kan samordnes også ved jul- og påskeferier slik som for to uker i juli .
 • Påmelding sommer 2014

  Påmelding til uke 27 og 28 frist 8 uker før uke 27
 • Dagplass

  Dersom du skulle få behov for å ha barnet i SFO en dag eller flere, kan du kjøpe dagplasser. Dagplassen i 2014 koster 270 kroner. Påmelding gjøres via det elektroniske skjemaet. Ta også kontakt med...
 • Planleggingdager SFO 2014 -2015

  Når det er planleggingdager for ansatte i SFO, stenges SFO. Dette gjelder 3 dager i løpet av skoleåret ( jf. vedtekter). Dagene blir lagt inn fortløpende. Skolefritidsordningen ved dato dato dato...
 • SFO - innmelding av nye elever

  Foresatte som ønsker plass i SFO i 2014 og som ikke har plass inneværende år , skal benytte elektronisk søknad som finnes på denne side. Hovedinntaket den 1.mars foretas etter elektronisk søknad....
 • Priser 2014

  Kommunestyret vedtok den 12.12.2013 nye priser for Skolefritidsordningen i 2014 på grunnlag av prisjustering. Type opphold Kostnad Opphold per måned, 5 dager i uka 2934 Opphold per måned, 4 dger i...
 • SFO i juli i 2014-2017

  Ett SFO-tilbud holdes åpent i Røyken kommune sommeren 2014. Det er Midtbygda SFO (se under om hvilke uker og dager dette gjelder). Det gjelder ikke i  uke 29/30. Da er alle SFO stengt. Sommer 2014:...
Publisert
04.09.2007
Sist endret
15.04.2014
Publisert av
Bente Dahl Karlsen

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08:00 - 15:30 man -fre

Telefonhenvendelser til Plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00 - 11.00 og 12.00 -14.00.

Drop-in time ang. Bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08:30-10:00 tir. og 14:00-15:30 tor.

 


Org. nr. 938 709 866

Nyttige linker