Go to content

KS-satser 2013

Fosterhjem:

Gjeldende KS-satser for fosterhjem per 1.juli 2013 er som følger:

Alder

Utgiftsdekning

Arb.godtgjøring

Samlet godgj.

0-6 år

4.682 kr

7.175 kr

11.857 kr

6-11 år

5.814kr

7.175 kr

12.989 kr

11-15 år

6.355kr

7.175 kr

13.530 kr

15 år og eldre

6.905kr

7.175 kr

14.080 kr

Kommunen bør endre godtgjøringen måneden etter at barnet har fylt 6år, 11år og 15år.

Følgende er medregnet i utgiftsdekningen:
- matvarer, klær og skotøy (ut over det barnet skal være utstyrt med ved plasseringen), hygiene (vanlig personlig pleie: toalettsaker, bleier o.l), sport, lek og fritid, møbler og husholdningsartikler (ut over det barnet skal ha ved plasseringen), bolig og strøm, reisekostnader (tilsvarende prisen for månedskort i Oslo),  telefon/mediebruk, bidrag til feriereise

Barnetrygd for barn under barneverntjenestens omsorg:
Barnetrygden betales til fosterforeldrene og skal gå til underhold av barnet. Kommunen bør ikke redusere utgiftsdekningen til fosterforeldrene med å vise til dette. Barnetrygden bør heller brukes til større utlegg til barnet - utlegg som fosterforeldrene tidligere ofte har søkt barnevernet om tilleggsdekning for, for eksempel: sportsutstyr, ny sykkel, skoleturer, m.v.

Besøkshjem:

Gjeldende KS-satser for besøkshjem pr døgn er pr 1.juli 2013 er:

Alder Utgiftsdekning Arb.godtgjøring Samlet godtgj.

0-10 år

255 kr 680 kr 935 kr

10 år - eldre

295 kr 680 kr 975 kr
Publisert
19.06.2012
Sist endret
13.12.2013

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08:00 - 15:30 man -fre

Plan, bygg og oppmåling har telefontid for generelle henvendelser hver dag mellom 10.00 - 11.00 og 12.00 -14.00.


Org. nr. 938 709 866