Go to content

Bødalen oppvekstsenter

 

Bødalen Oppvekstsenter består av tre avdelinger: Sydskogen barnehage, Sydskogen skole og Torvbråten skole.

Alle tre avdelingene ligger fint til i rolige boligområder og med nærhet til skog og mark. Det gir flotte leke- og aktivitetsmuligheter hele året.

 

Vi er nesten 85 voksne som sammen med hjemmene vil skape et godt og utviklende leke- og læringsmiljø for de nesten 500 barna vi har ansvar for.

Administrasjonen i Bødalen oppvekstsenter

Publisert
14.09.2005
Sist endret
21.08.2013