Go to content

Aktivitetshus

Aktivitetshusene "Klokkergården" og "Gamleskolen"

Røyken kommune har avsatt to byggninger til aktivitetshus. Klokkergården ved Røyken sentrum og Vestbygda gamle skole, "Gamleskolen", på Spikkestad.

Formålet er at de skal være aktivitetshus for aktiviteter rettet mot barn, unge, voksne og eldre. Aktivitetshusene skal fortrinnsvis romme aktiviteter drevet i regi av frivillige lag og foreninger, og kommunalt drevede tilbud. 

Driften av aktivitetshusene er organisert med et husstyre. Husstyret forestår fordeling av leie til lag og foreninger og har anledning til å leie ut til andre formål mot betaling.

Utleie til lag og foreninger- faste brukere

Som en del av kommunens kulturpolitikk, betaler ikke lag og foreninger, leie for bruk av aktivitetshusene i dag dersom de fyller vilkårene . Slik går lag og foreninger fram for å søke. Andre formål (feks privat bursdag) og engangsleie tar direkte kontakt med kontaktpersonene under her.

BURSDAGER OG ANDRE TYPER ARRANGEMENT:

Utleie av aktivitetshusene til private arrangementer og annet 

Kommunen driver ikke utleie av Aktivitetshusene men husstyrene er gitt mulighet til å leie ut til private arrangementer (feks. bursdag, konfimasjon o.l) mot betaling. De kan også leie ut til andre enkeltarrangementer og kommersielle formål mot betaling. Henvendelser om dette rettes til kontaktpersonene (kontaktpersonene er frivillige personer i nærmiljøet som gjør dette på vegne av husstyret, og er ikke ansatt i Røyken kommune).

 kontaktperson for utleie av Klokkergården aktivitetshus

Jane Lankhof

Klokkergårdsveien 15

3440  Røyken

 Mob. 97686551

jlankhof@online.no

 Kontaktperson for utleie av Gamleskolen aktivitetshus

 "Molla" (Theoline) Randen

Tlf 31284444

 Mobil 99160360

 Røyken kommune leier eiendommene av Røyken eiendom AS (REAS).

Publisert
31.03.2008
Sist endret
07.10.2014

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08:00 - 15:30 man -fre

Telefonhenvendelser til Plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00 - 11.00 og 12.00 -14.00.

Drop-in time ang. Bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08:30-10:00 tir. og 14:00-15:30 tor.

 


Org. nr. 938 709 866