Go to content

Brann og redning

Velkommen til Røyken brann og redning

Hovedinngang til brannstasjon


Vår visjon er at Røyken skal være en trygg kommune å leve i der ingen skal skades eller omkomme i ulykker eller branner.

Vårt mål er at vi ved branner og akutte ulykker skal være underveis for å hjelpe innen 60 sekunder, uansett tid på døgnet.

 

Brannsjef: Henrik Trømborg 31 29 61 40

E-post: hetrom@rkn.no

Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

 

Publisert
20.06.2006
Sist endret
11.11.2013

Kontaktinformasjon

BRANNSTASJONEN 
TLF 31 28 45 00
                         

Brannsjef  Tlf. 905 83 581
Varabrannsjef  Tlf. 950 47 778
Beredskapsleder Tlf. 481 46 618
Stasjonsmester Tlf. 904 05 282
Branninspektør Tlf. 482 72 050