Go to content
Husbygging (Foto: Bjorn Stuedal)
Husbygging (Foto: Bjorn Stuedal)

Byggesak

Byggesak har for tiden lite saksbehandlerkapasitet og mange saker. Dette medfører dessverre lengre saksbehandlertid.

 

 

Velkommen til Røyken kommunes veiledningsside for byggesak

Det finnes ulike regler og fremgangsmåter avhengig av hva du skal bygge. Finn din type byggesak og informasjon på venstre side.

For nærmere beskrivelser av ulike byggetiltak (eks: garasjer, tilbygg etc) har vi opprettet direkte link til NKF - byggesak (Norsk kommunalteknisk Forening). Her er det også informasjon om hva som ikke er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. 

Det er også mye aktuell informasjon på sidene til Direktoratet for Byggkvalitet (info og skjemaer) og på http://www.lovdata.no/ (lover og forskrifter)


29.08.2014 

Går du med byggeplaner ?

Vi inviterer til søkerkurs 16. september.  

 

Vi inviterer til et enkelt ”søkerkurs” på ca 2 timer tirsdag 16.september, på Røyken brannstasjon fra kl 17.00 til 19.00 Kurset er for deg som skal søke kommunen om tillatelse til oppføring av mindre byggetiltak.

Du kan selv stå som søker for mindre tiltak jfr plan og bygningsloven § 20-2, søknad om tiltak uten ansvarsrett. Med mindre tiltak menes blant annet:

Et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m². Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller.

En enkelt frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 70 m². Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller.

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet.

Program:

Enkel servering

Felles opplæring: ved leder byggesak Eli F. Aubert

Individuell hjelp til utfylling av søknadsskjema

Ta med (hvis du har):

Kartutsnitt av tomt/situasjonskart

Enkle tegninger av tiltaket

Bestemmelser som gjelder for din tomt

Meld deg på her: pbo@royken.kommune.no

 

Meld deg på her: pbo@royken.kommune.no

 


 

20.02.14

Lengre saksbehandlingstid for forhåndskonferanser.

Det må påregnes noe lengre saksbehandlingstid for forhåndskonferanser.

Vi har for øyeblikket stor pågang, og det må derfor påregnes noe lengre saksbehandlingstid før avholdt konferanse.

Vi tar sakene fortløpende.


 

19.10.2012

Motstrid mellom eldre planer og kommuneplanens arealdel. 

Det følger av plan- og bygnigslovens § 1-5 2. ledd at ved motstrid ved planbestemmelser, går nyeste plan foran eldre.

Dette betyr at nyeste plan legges til grunn ved motstrid, uavhengig av lavere eller høyere utnyttelsesgrad eller bebygd areal.


 

11.10.2012

Vedtak sendes ut elektronisk

Vi sender ut alle nye vedtak og dokumenter i byggesak pr. e-post, der e-post adressen er oppgitt.

 


09.10.2012

Lengre saksbehandlingstid for forhåndskonferanser 

Vi har for øyeblikket stor pågang på forhåndskonferanser. Det må derfor påregnes saksbehandlingstid på opp mot 4 uker. Vi tar saker fortløpende etter alder.


 

06.01.2012

Vedtatt kommuneplan for Røyken kommune 2011 - 2023

Les mer her.

 


 

Publisert
13.12.2011
Sist endret
29.08.2014
Publisert av
Tonje Takeid

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08:00 - 15:30 man -fre

Plan, bygg og oppmåling har telefontid for generelle henvendelser hver dag mellom 10.00 - 11.00 og 12.00 -14.00.


Org. nr. 938 709 866