Go to content
Husbygging (Foto: Bjorn Stuedal)
Husbygging (Foto: Bjorn Stuedal)

Byggesak

 

Velkommen til Røyken kommunes veiledningsside for byggesak

Det finnes ulike regler og fremgangsmåter avhengig av hva du skal bygge. Finn din type byggesak og informasjon på venstre side.

For nærmere beskrivelser av ulike byggetiltak (eks: garasjer, tilbygg etc) har vi opprettet direkte link til NKF - byggesak (Norsk kommunalteknisk Forening). Her er det også informasjon om hva som ikke er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. 

Det er også mye aktuell informasjon på sidene til Direktoratet for Byggkvalitet (info og skjemaer) og på http://www.lovdata.no/ (lover og forskrifter)

 

Hvordan kontakte oss:

e-post: postmottak@royken.kommune.no

Tlf.: 31 29 60 00

Telefontid/vakttelefon: hver dag mellom kl.10:00-11:00 og kl.12:00-14:00.

Det er en fordel om du har gårds- og bruksnummer (gnr./bnr.) tilgjengelig ved all henvendelser.

Generell veiledning for mindre tiltak (§ 20-2 saker): møt opp på torsdager mellom kl 1330-1500.  Våre byggesaksbehandlere vil være tilgjengelig for generell veiledning ved personlig oppmøte. Du kan ikke avtale tid på forhånd, men alle som møter opp mellom kl.13:30-15:00 vil bli tatt imot. Våre saksbehandlere vil svare på generelle spørsmål og hjelpe deg i gang med ditt prosjekt. Det vil ikke bli svart på spørsmål i eksisterende søknader. Ved spørsmål i eksisterende saker bes det ta kontakt direkte med søknadens saksbehandler.

Spørsmål i konkrete saker: ta kontakt med saksbehandler på telefon eller e-post. Husk å merk henvendelsen med saksnummer.


 

Lengre saksbehandlingstid for forhåndskonferanser.

Det må påregnes noe lengre saksbehandlingstid for forhåndskonferanser.

Vi har for øyeblikket stor pågang, og det må derfor påregnes noe lengre saksbehandlingstid før avholdt konferanse.

Vi tar sakene fortløpende.


 

19.10.2012

Motstrid mellom eldre planer og kommuneplanens arealdel. 

Det følger av plan- og bygnigslovens § 1-5 2. ledd at ved motstrid ved planbestemmelser, går nyeste plan foran eldre.

Dette betyr at nyeste plan legges til grunn ved motstrid, uavhengig av lavere eller høyere utnyttelsesgrad eller bebygd areal.


 

11.10.2012

Vedtak sendes ut elektronisk

Vi sender ut alle nye vedtak og dokumenter i byggesak pr. e-post, der e-post adressen er oppgitt.

 


09.10.2012

Lengre saksbehandlingstid for forhåndskonferanser 

Vi har for øyeblikket stor pågang på forhåndskonferanser. Det må derfor påregnes saksbehandlingstid på opp mot 4 uker. Vi tar saker fortløpende etter alder.


 

06.01.2012

Vedtatt kommuneplan for Røyken kommune 2011 - 2023

Les mer her.

 


 

Publisert
13.12.2011
Sist endret
17.11.2014
Publisert av
Tonje Takeid

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08:00 - 15:30 man -fre

Telefonhenvendelser til Plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00 - 11.00 og 12.00 -14.00.

Drop-in time ang. Bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08:30-10:00 tir. og 14:00-15:30 tor.

 


Org. nr. 938 709 866