Go to content

Ordføreren

Rune Kjølstad, f. 1962 har vært ordfører i Røyken siden 1999.
Han representerer Høyre

”Røyken – en vakker, spennende og fremtidsrettet kommune”

Beliggende mellom Drammensfjorden og Oslofjorden med våre gode naboer Asker, Hurum og Lier i nord, syd og vest finner du Røyken som en grønn oase med gode tilbud til innbyggere og besøkende. 

Røyken er en god kommune å bo i. Servicetilbudet er bra, vi ligger høyt på levekårsundersøkelser og folk trives. At det er kort avstand til Drammen og Oslo betyr at vi kan benytte storbyenes fasiliteter, unngår dens problemer  samtidig som vi bor i en kommune med frodig natur, en flott strandlinje, skjærgård og gode boområder.

Vi som bor her er utadvendte og hyggelige. Vi lar oss begeistre, engasjere og mange av oss er evige optimister. Dugnadsånden har sterke tradisjoner i Røyken.
Vi er opptatt av å ta vare på hverandre, gi våre syke og eldre  en skikkelig behandling samtidig som vi legger forholdene til rette for den oppvoksende generasjon.

Med dette som bakgrunn er det en stor, utfordrende og givende oppgave å være ordfører i Røyken.

Det er godt å vokse opp i Røyken

I Røyken finner du trygge og gode oppvekstvilkår.  Det er et omfattende fritidstilbud innen idrett, teater, kunst m.m. Kommunen har 8 barneskoler og 3 ungdomsskoler. Røyken videregående skole ligger på Midtbygda og har tilbud innenfor de fleste fagretninger. Høsten 2005 etablerte også Steinerskolen en videregående skole i samme området, noe som gir våre elever en spennende valgmulighet – og den offentlige skolen et viktig supplement.  Vi har et bredt tilbud av både kommunale og private barnehager.

Kos deg i Røyken

Skogen, sjøen, kyststien. geologisentret eller kanskje golfbanen ? Mulighetene er mange i Røyken. På Kjekstad har vi en 18+9 hulls golfbane .
Langs kysten – både ved Drammensfjorden og langs Oslofjorden finne du mange nydelige plasser for fiske og bading. Kyststien vår som går fra Asker til Hurums sydspiss er også sterkt å anbefale. Geologien i Røyken er unik. På Slemmestad kan du oppleve kommunens geologisenter som er godt besøkt av geologiinteresserte fra hele verden. Vi har 8 båthavner i kommunen og i Åroselva er det mulighet å fiske både ørret og laks.

Til for deg

Røyken ligger geografisk midt i ”smørøyet”. Innenfor en reiseavstand på 90 minutter kan bortimot to millioner nå Røyken. Dette burde i seg selv lokke flere næringsdrivende til å etablere seg hos oss. Tar man med at vi har en ung og høyt utdannet befolkning, er vennlige og serviceinnstilte og tilpasser oss de flestes behov bør Røyken kommune være et førstevalg ved lokalisering av bedrifter i Oslo-Drammensområdet.  Vi vil fremstå som en moderne og serviceinnstilt kommune og derfor kan vi aldri ofte nok gjenta for oss selv at vi faktisk er ”til for deg”.

Romslighet og åpenhet

Jeg vil at vår kommune skal oppleves som romslig, åpen og raus. Opplever du oss annerledes kan du gjerne ta kontakt direkte med meg.  Jeg tar gjerne i mot andre innspill også, tips meg  om noe kommunen burde engasjere seg i, gi ris og ros – det er slike innspill som gjør oss bedre.

 

Med vennlig hilsen


Rune Kjølstad

Ordfører

e-post : rune.kjolstad@royken.kommune.no

Publisert
29.06.2005
Sist endret
12.02.2013

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08:00 - 15:30 man -fre

Telefonhenvendelser til Plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00 - 11.00 og 12.00 -14.00.

Drop-in time ang. Bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08:30-10:00 tir. og 14:00-15:30 tor.

 


Org. nr. 938 709 866