Go to content

Møteplan og møter for folkevalgte

Oversikt over møter for folkevalgte

De folkevalgte har jevnlig møter i løpet av året, med unntak av juni og juli. Ordføreren setter møtedato for kommunestyret og formannskapet, og utvalgs- og rådsledere setter dato for de utvalg/råd de er leder for.

I den politiske styringsmodellen i Røyken inngår følgende organer:

 • Kommunestyret
 • Formannskapet
 • Bygningsrådet
 • Oppvekstutvalget
 • Helse- og omsorgsutvalget
 • Kulturutvalget
 • Ungdommens kommunestyre
 • Kontrollutvalget
 • Administrasjonsutvalget (partssammensatt)

Følgende råd er opprettet:

 • Funksjonshemmedes råd
 • Eldrerådet
 • Politirådet
 • Regionrådet for Lier, Hurum og Røyken

Kommunestyret har oppnevnt medlemmer til en valgkomité, som innstiller i saker der kommunestyret skal foreta valg av representanter til utvalg, styrer og råd.

Møtene er normalt åpne, dvs. at publikum kan være til stede som tilhørere. Det er kun valgte representanter som har tale- forslags- og stemmerett. Rådmannen er til stede på møtene, enten ved at han deltar selv, eller ved at kommunalsjefer, enhetesledere eller rådgivere deltar. Rådmannen kan redegjøre i saker, og svare på spørsmål fra de folkevalgte.

Du finner møteplaner for 2013, 2012 og 2011 i menyen til venstre.  

Publisert
08.02.2013
Sist endret
07.10.2013
Publisert av
Susanne Vist

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08:00 - 15:30 man -fre

Telefonhenvendelser til Plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00 - 11.00 og 12.00 -14.00.

Drop-in time ang. Bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08:30-10:00 tir. og 14:00-15:30 tor.

 


Org. nr. 938 709 866