Go to content
Røyken rådhus (foto: A-B.Bauer)
Røyken rådhus (foto: A-B.Bauer)

Lokaldemokrati

All makt i kommunestyresalen

 

Kommunen er et lokaldemokrati, og prinsippet om lokalt selvstyre står sterkt i Norge. Viktige verdier i det kommunale selvstyret er frihet, demokrati, effektivitet og likeverd. Statsforvaltningen (eller Stortinget) har ikke instruksjonsmyndighet overfor kommunene, men kan likevel styre gjennom lov og budsjettvedtak.

Kommunestyret er det øverste organ i kommunen, og består av folkevalgte representanter, som styrer på vegne av innbyggerne. Kommunestyret skal vurdere hva som er de viktigste utfordringene for kommunen på lang sikt, og vedta hvilke mål og strategier kommunen skal jobbe etter. De folkevalgte skal altså både prøve å se inn i fremtiden, og bestemme hva som skal skje her og nå. For eksempel kan de folkevalgte ha kunnskap om at det vil bli mange eldre som trenger pleie- og omsorgstjenester i årene som kommer. Det betyr at det kan bli behov for omsorgsboliger, for helsepersonell og kanskje flere institusjonsplasser. Eller kommunen vil kanskje prøve å tenke nytt og utradisjonelt om pleie- og omsorg for eldre. Kommunestyret kan uansett vedta en strategi for hvordan kommunen skal møte ulike utfordringer på en måte som er ”effektiv og bærekraftig”, slik kommuneloven sier.

Kommunestyret og de folkevalgte er både ombudsmenn og myndighetspersoner. Det er viktig for lokaldemokratiet at kommunestyret både har representativitet og legitimitet - De styrer på vegne av fellesskapet, og de må ha aksept og tillit i lokalsamfunnet.

 

 

Publisert
24.01.2013
Sist endret
30.06.2014
Publisert av
Susanne Vist

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08:00 - 15:30 man -fre

Telefonhenvendelser til Plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00 - 11.00 og 12.00 -14.00.

Drop-in time ang. Bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08:30-10:00 tir. og 14:00-15:30 tor.

 


Org. nr. 938 709 866