Go to content

Formannskapet

Dokumenter i saker som har vært/skal til behandling i kommunestyret, formannskapet eller politiske utvalg, publiseres på kommunens hjemmeside.

Ta gjerne kontakt med politisk sekretariat, dersom det er dokumenter du ikke finner.

E-post: politisk.sekretariat@rkn.no

Telefon: 31 29 60 00