Go to content

Politikk

Velkommen til sidene om politisk styring og folkevalgte i Røyken kommune!

På sidene under fanen "politikk" finner du tekster og informasjon om den politiske virksomheten i Røyken kommune. Her finner du f.eks. informasjon om:

- Lokaldemokratiet
- Hvem som er valgt til kommunestyret i Røyken
- Hvordan kommunestyret har organisert seg
- Ordførerens uke
- Saker som skal til behandling i kommunestyret, formannskapet eller utvalg
- Møtekalender for kommunestyret, formannskapet og 
  utvalg

Det er politisk sekretariat som publiserer tekster på sidene under fanen politikk.


Hva er egentlig politikk?

Enkelt sagt er politikk fordeling og prioritering. I en kommune skal de folkevalgte vedta hvilke områder, målgrupper og tema som skal settes på dagsorden, og hvordan kommunens inntekter skal fordeles. Ofte vil det være mange formål politikerne ønsker å sette på dagsorden og tildele penger til, men de må velge hvem som skal få først, og hvor mye de skal tildele forskjellige formål.  

I sin folkevalgtopplæring omtaler kommunens interesseorganisasjon, KS, politikk slik:

Politikk er tydeliggjøring og sivilisert løsning av konflikter.

Siden saksområder og enkeltsaker kjennetegnes av kryssende  målsettinger, er det behov for å utøve politisk skjønn, klokskap og sunt folkevett. Kommunestyret skal gjennom avveininger komme frem til beslutninger som oppleves som legitime. Lokalpolitikken er derfor en sivilisert måte å løse uenighet og interessemotsetninger på.

Mange vil nok hevde at politikerne bidrar til å fremme uenighet – ”de krangler jo hele tida” er det mange som sier. Svaret på det er at politikk faktisk er uenighet. Politikk er å målbære og artikulere interesser. De ulike politiske partier fremmer ulike interesser – det vil si: de tydeliggjør uenighet. Det lokale politiske systemet skal klargjøre alternativ, treffe vedtak og effektuere de vedtakene som blir fattet.

Publisert
19.01.2007
Sist endret
29.01.2013
Publisert av
Susanne Vist

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08:00 - 15:30 man -fre

Telefonhenvendelser til Plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00 - 11.00 og 12.00 -14.00.

Drop-in time ang. Bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08:30-10:00 tir. og 14:00-15:30 tor.

 


Org. nr. 938 709 866