Go to content

Informasjonsbrosjyre

Røyken kommune har utarbeidet en informasjonsbrosjyre om kommunale-, offentlige og frivillige tilbud for innbyggerne i kommunen. Brosjyren gir en kort, men forhåpentligvis god oversikt over de vesentlige tilbud som folk i bygda benytter seg av.

Publisert
23.04.2008
Sist endret
14.03.2013

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08:00 - 15:30 man -fre

Plan, bygg og oppmåling har telefontid for generelle henvendelser hver dag mellom 10.00 - 11.00 og 12.00 -14.00.


Org. nr. 938 709 866

Informasjonsbrosjyre om Røyken