Go to content

Fakta om kommunen

 Besøksadresse Rådhuset
Katrineåsveien 20, 3440 Røyken
 Telefon 31 29 60 00
 Telefax 31 29 60 20
 E-post postmottak@royken.kommune.no
   
 Organisasjonsnummer    938 709 866
 Kontonummer 7137.05.00112
   
 Areal 112,9 km2
 Innbyggere 20 621 (Januar 2014)
   
 Ordfører Rune Kjølstad (H)
 Rådmann Georg N. Smedhus

 

Publisert
02.03.2005
Sist endret
20.02.2014
Publisert av
A-B Bauer

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08:00 - 15:30 man -fre

Telefonhenvendelser til Plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00 - 11.00 og 12.00 -14.00.

Drop-in time ang. Bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08:30-10:00 tir. og 14:00-15:30 tor.

 


Org. nr. 938 709 866

Informasjonsbrosjyre om Røyken