Go to content

Planer kan sees på Servicetorget i Rådhuset

 

Her finnes blant annet saker til offentlig høring.

Når en plan varsles, legges ut til offentlig ettersyn eller vedtas, legges det fortløpende ut informasjon om dette. 

I enkelte tilfeller kunngjøres også saker hvor det bare er ønskelig med innspill fra innbyggerne. Vi vil også kunngjøre informasjon til innbyggerne der det er nødvendig å opplyse om f.eks. tidfrister.   

Vi ønsker at flest mulig sender elektronisk svar. 
Link til svarskjema skal finnes i feltet øverst til høyre under Selvbetjening på hver sak som publiseres.

Kungjøring av vedtatte planer
Høringsinstanser og berørte parter har mulighet til å klage på en vedtatt plan.
På denne siden vil det derfor også forekomme kunngjøringer av vedtatte arealplaner.
Klage på vedtak kan sendes elektronisk. 

Publisert
16.06.2009
Sist endret
21.03.2012
Publisert av
Susanne Vist

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08:00 - 15:30 man -fre

Telefonhenvendelser til Plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00 - 11.00 og 12.00 -14.00.

Drop-in time ang. Bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08:30-10:00 tir. og 14:00-15:30 tor.

 


Org. nr. 938 709 866