Go to content

MLG på plass i de kommunale barnehagene

Microsoft Learning Gateway (MLG) er en portal for informasjon og kommunikasjon

Fredag i forrige uke opplevde mange foreldre i Røyken å få en mail om pålogging til en "skoleportal" de ikke kjente til. Forundringen var naturlig nok stor ettersom ingen var informert om dette på forhånd. Dette kom brått på også for oss som i lengre tid har jobbet med å få på plass en slik portal i de kommunale barnehagene i Røyken kommune. Vi fikk  ikke noe forvarsel om at pluselig alt var klart, og dermed fikk vi beklageligvis ikke informert noe om dette på forhånd.

 

Men vi håper likevel at de foresatte som har barn i de kommunale barnehagene, vil oppleve den nye portalen som nyttig når den etter hvert vil fylles med innhold; bl.a informasjon om barnehagenes innhold og aktiviteter. Det vil også være mulighet for kommunikasjon via e-post i portalen.

De ansatte i barnehagene vil få opplæring i bruk av MLG, og vårt ønske er at både ansatte og foresatte vil bidra til at MLG oppleves som et nyttig verktøy!

Publisert
04.03.2013
Sist endret
05.04.2013
Publisert av
Trond Hovden

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08:00 - 15:30 man -fre

Plan, bygg og oppmåling har telefontid for generelle henvendelser hver dag mellom 10.00 - 11.00 og 12.00 -14.00.


Org. nr. 938 709 866