Go to content

Aktuell informasjon

Fylkesveg 11 Åros–Krokodden

Sist endret: 27.10.2014   Av: A-B.Bauer

I løpet av høsten 2014 starter Statens vegvesen opp et prosjekt for å innhente forfallet på strekningen Åros–Krokodden.

Ebolasituasjonen i Vest-Afrika

Sist endret: 20.10.2014   Av: Hilde Fosnæs

Risikoen for større utbrudd i Norge er minimal

Husbygging (Foto: Bjorn Stuedal)

Ansvarlig søkerkurs - Byggesak, i regi av Hurum og Røyken kommune

Sist endret: 15.10.2014  

Fredag 28.11.2014 kl. 09 – 1530 på Holmsbu Bad og Fjordhotell

Storgaten 8, 3484 Holmsbu. Pris: kr 550,- inkludert lunsj Kurset er rettet mot søkere...

Ny skoleportal er nå tilgjengelig for foresatte

Sist endret: 10.10.2014   Av: Trond Hovden

"Læringsbasen" erstatter MLG

Som tidligere bekjentgjort er Røyken kommune godt i gang med implementering av Fronter som ny skoleportal. Den nye...

Svømmeundervisning i skolene i Røyken kommune

Sist endret: 08.10.2014   Av: Helga Tharaldsen

Røyken kommune og skolene jobber med alternative løsninger

Vi gleder oss over at arbeidet med planlegging av ny svømmehall i Røyken  kommune er i fu...

Drop-in time

Sist endret: 07.10.2014   Av: Wigdis Bakke

Søkere som søker om bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd eller som har behov for å søke om kommunal utleiebolig, oppfordres til å sjekke...

Kommuneplanens samfunnsdel 2014 - 2034

Sist endret: 05.10.2014  

Kommuneplanens samfunnsdel for Røyken kommune ble vedtatt av kommunestyret 25.9.14

Foto fra filmen om Røykenskolen

Lærerløftet – en fornyet satsing på kunnskapsskolen

Sist endret: 02.10.2014   Av: A-B. Bauer

30. september la regjeringen fram "Lærerløftet – På lag for kunnskapsskolen."

"Regjeringen har i dag lagt fram  Lærerløftet   – På lag for...

Avløpsledning i Østskogveien utbedres i uke 40 (høstferie)

Sist endret: 25.09.2014   Av: Kent Lippert Olsen

Øverste del av informasjonsside

Flere effektive tiltak for barn og unge

Sist endret: 16.09.2014   Av: Sally Thorbjørnsen

Ekstra bevilginger og effektivisering har gjort dette mulig

Ordføreren forteller om flere spennende og suksessfulle tiltak for barn og unge i Røyken...

TV-aksjonen

Sist endret: 15.09.2014   Av: Linda Merethe Harbo-Haase

Årets TV-aksjon går i år til Kirkens Nødhjelp. Som bøssebærer for TV-aksjonen NRK 2014 er du med på å skaffe varig tilgang til rent vann for over é...

TV-aksjonen 2014

Sist endret: 02.09.2014   Av: Linda Merethe Harbo-Haase

Årets TV-aksjon går til Kirkens Nødhjelp.

Årets TV-aksjon går til Kirkens Nødhjelp som skal gi rent vann til over en million mennesker. Midlene fra...

Topp Sommerleir juni 2014

Sist endret: 01.09.2014   Av: Thor Eivind Sund

Sommer, sol og moro for barn på Fagertun

"Lions Club - Barnevernets gode hjelpere". I juni uke 26 arrangerte Røyken kommune v/barneverntjenesten en...

ÅpenSkole Slemmestad

Sist endret: 29.08.2014   Av: Thor Eivind Sund

på Slemmestad Ungdomskole ONSDAGER kl 17 -20

Røyken kommune fortsetter det flerfaglige samarbeidet rundt "etter skoletid"-fritidstilbudet på...

Øverste del av august informasjonsside

Ordføreren ønsker elever og lærere lykke til med et nytt skoleår!

Sist endret: 26.08.2014  

"Leseombud", Seniornett datakurs og Factory light festival

Skal du bli med på kunst-tur eller vite om den nyetablerte hundeparken i Slemmestad, klik...

Kulturskolen

Kulturskolen informerer

Sist endret: 25.08.2014   Av: FRR

Nytt skoleår

Befolkningsvekst

Sist endret: 21.08.2014   Av: Linda Merethe Harbo-Haase

Tre ganger hvert år publiserer Statistisk Sentralbyrå en oversikt over befolkningsvekst i landets kommuner.

Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå...

Asker og Røyken er kritiske til Ruters framtidige planer for Vollen-båten

Sist endret: 21.08.2014   Av: Jan Erik Lindøe

Styret i Ruter har vedtatt en trafikkplan for båttilbudet i Oslofjorden som åpner for å legge ned båtruten mellom Slemmestad og Vollen til Aker...

Elever på 1.trinn Spikkestad barneskole - Skyss med taxi

Sist endret: 18.08.2014  

Taxi til Spikkestad barneskole begynner på tirsdag den 18.august

Ungdomsskoleklasse - klipp fra filmen om Røykenskolen

Leksehjelp

Sist endret: 15.08.2014   Av: Helga Taraldsen

Flyttes fra SFO til ungdomstrinnet fra skolestart

I desember 2013 vedtok kommunestyret at leksehjelpen i Røyken kommune  flyttes fra SFO til...

Ny kommunalsjef ansatt i Røyken og Hurum!

Sist endret: 13.08.2014   Av: A-B.Bauer

Den felles ledelsen og Røyken og Hurum kommuner har fått et nytt tilskudd ved at Ulf Erik Knudsen nå er ansatt som kommunalsjef med ansvar for...

Gang- og sykkelvei Spikkestadveien

Sist endret: 06.08.2014   Av: A-B. Bauer

Ny gang- og sykkelvei med 2 stk

Hundepark etablert ved Nilsemarka

Sist endret: 01.08.2014   Av: Cato Steinsvåg

Fint turområde med utsikt over Slemmestad

Røyken kommune har etablert en hundepark på friområdet ved Nilsemarka i Slemmestad. Nilsemarka hundepark e...

Husbygging (Foto: Bjorn Stuedal)

Høringsforslag til plan- og bygningsloven

Sist endret: 09.07.2014   Av: Tonje Takeid

Regjeringen vil gjøre det enklere og rimeligere å bygge boliger, og sender nå forslag til forenklinger i byggteknisk forskrift på høring.

Stortinget...

Toppen av juni informasjonsside

Frivillige lag og foreninger kan søke momskompensasjon

Sist endret: 19.06.2014  

Søknadsfrist 1. september 2014.

Her ligger ferieoversikt for Røykenlegene pluss mye mer informasjon. Klikk her for å se hele informasjonssiden.

Boligveien

Boligveien

Sist endret: 13.06.2014   Av: Stig Arve Bakke

Da er Boligveien på Slemmestad ferdigstilt

Da er arbeidene på Boligveien i Slemmestad ferdigstilt. Vi har etablert 600 meter med fortau for våre myk...

Skisse Slemmestad sentrum

Slemmestad sentrum

Sist endret: 12.06.2014   Av: Stig Arve Bakke

Begrenset med parkeringsmuligheter i Slemmestad sentrum

Da er arbeidene i kulverten ferdigstillt. I den anledning er vi nå i gang med å pusse opp...

Utskifting av vannmålere, 10 år eller eldre

Sist endret: 12.06.2014   Av: Matthias Kruger

Fra mandag 16.6.14 begynner Berger VVS i oppdrag av Røyken kommune med utskifting av vannmålere som er 10 år og eldre. Det sendes ut brev med dato ...

Åpning av turvei på Gamle Drammensbanen

Sist endret: 05.06.2014  

Ordførerne Rune Kjølstad og Helene Justad foretok åpningen av den siste biten av Drammensbanen onsdag kveld

Rådhus med logo (foto: A-B.Bauer)

Kommuneproposisjonen

Sist endret: 14.05.2014   Av: Susanne Vist

Vederlagsordning - tidligere barnevernsbarn

Sist endret: 22.04.2014  

Informasjon om Røyken kommunes vederlagsordning for tidligere barnevernsbarn

Flere klager på plan- og byggesaker i Buskerud

Sist endret: 24.01.2014   Av: Tone Mjøs

Røyken kommune fikk 8 av 17 klagesaker opphevet i 2013.

Opphevelsene skyldes hovedsakelig mangelfull oversendelse i klagesaker og/eller dårlige...

Elektronisk svarbrev fra kommunen

Sist endret: 03.12.2013   Av: A-B. Bauer

Røyken er med som pilot i et prosjekt som tester ut elektronisk svar fra kommunen til innbyggerne via Altinn

Servicetorget har de siste ukene sendt ...

Publikumsvennlige kart på nettbrett og mobil

Sist endret: 27.11.2013   Av: Børth Aadne Sætrenes

Røyken kommune lanserer nå en ny kartløsning kalt GeoInnsyn. Den nye kartløsningen er en publikumsvariant som kan brukes både på PC, nettbrett og...

RøykenMagasinet 2014

Sist endret: 12.11.2013   Av: Anne-Berit Bauer

distribueres denne uken til alle husstander i Røyken kommune, og til husstandene i nord til Vollen samt i sør til Sætre

"For fjerde år på rad har...

Nye fysioterapeuter i kommunen

Sist endret: 17.10.2013   Av: Lovisa Pløtz

Tre nye ansikt innen de privatpraktiserende fysioterapeutene i kommunen

I løpet av 2013 har det begynt tre nye fysioterapeuter i Røyken Kommune...

Røyken kommune i 3D

Sist endret: 20.06.2013   Av: Børth Aadne Sætrenes

Røyken kommune kan via sin kartløsning nå tilby visning av digitale kart i 3D.

3D-modellen baserer seg på laserdata fra 2009 (terreng og trær),...

Regionrådet for Lier, Hurum og Røyken

Sist endret: 07.02.2013  

Regionrådets oppgaver

Regionrådet for Lier, Hurum og Røyken ble opprettet 14. mars 2012. Rune Kjølstad (H, ordfører Røyken) ble valgt til leder...

Publisert
26.03.2010
Sist endret
15.10.2013

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08:00 - 15:30 man -fre

Plan, bygg og oppmåling har telefontid for generelle henvendelser hver dag mellom 10.00 - 11.00 og 12.00 -14.00.


Org. nr. 938 709 866