Go to content

Aktuell informasjon

Avløpsledning i Østskogveien utbedres i uke 40 (høstferie)

Sist endret: 25.09.2014   Av: Kent Lippert Olsen

Øverste del av informasjonsside

Flere effektive tiltak for barn og unge

Sist endret: 16.09.2014   Av: Sally Thorbjørnsen

Ekstra bevilginger og effektivisering har gjort dette mulig

Ordføreren forteller om flere spennende og suksessfulle tiltak for barn og unge i Røyken...

TV-aksjonen

Sist endret: 15.09.2014   Av: Linda Merethe Harbo-Haase

Årets TV-aksjon går i år til Kirkens Nødhjelp. Som bøssebærer for TV-aksjonen NRK 2014 er du med på å skaffe varig tilgang til rent vann for over é...

TV-aksjonen 2014

Sist endret: 02.09.2014   Av: Linda Merethe Harbo-Haase

Årets TV-aksjon går til Kirkens Nødhjelp.

Årets TV-aksjon går til Kirkens Nødhjelp som skal gi rent vann til over en million mennesker. Midlene fra...

Topp Sommerleir juni 2014

Sist endret: 01.09.2014   Av: Thor Eivind Sund

Sommer, sol og moro for barn på Fagertun

"Lions Club - Barnevernets gode hjelpere". I juni uke 26 arrangerte Røyken kommune v/barneverntjenesten en...

ÅpenSkole Slemmestad

Sist endret: 29.08.2014   Av: Thor Eivind Sund

på Slemmestad Ungdomskole ONSDAGER kl 17 -20

Røyken kommune fortsetter det flerfaglige samarbeidet rundt "etter skoletid"-fritidstilbudet på...

Øverste del av august informasjonsside

Ordføreren ønsker elever og lærere lykke til med et nytt skoleår!

Sist endret: 26.08.2014  

"Leseombud", Seniornett datakurs og Factory light festival

Skal du bli med på kunst-tur eller vite om den nyetablerte hundeparken i Slemmestad, klik...

Kulturskolen

Kulturskolen informerer

Sist endret: 25.08.2014   Av: FRR

Nytt skoleår

Befolkningsvekst

Sist endret: 21.08.2014   Av: Linda Merethe Harbo-Haase

Tre ganger hvert år publiserer Statistisk Sentralbyrå en oversikt over befolkningsvekst i landets kommuner.

Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå...

Asker og Røyken er kritiske til Ruters framtidige planer for Vollen-båten

Sist endret: 21.08.2014   Av: Jan Erik Lindøe

Styret i Ruter har vedtatt en trafikkplan for båttilbudet i Oslofjorden som åpner for å legge ned båtruten mellom Slemmestad og Vollen til Aker...

Elever på 1.trinn Spikkestad barneskole - Skyss med taxi

Sist endret: 18.08.2014  

Taxi til Spikkestad barneskole begynner på tirsdag den 18.august

Ungdomsskoleklasse - klipp fra filmen om Røykenskolen

Leksehjelp

Sist endret: 15.08.2014   Av: Helga Taraldsen

Flyttes fra SFO til ungdomstrinnet fra skolestart

I desember 2013 vedtok kommunestyret at leksehjelpen i Røyken kommune  flyttes fra SFO til...

Ny kommunalsjef ansatt i Røyken og Hurum!

Sist endret: 13.08.2014   Av: A-B.Bauer

Den felles ledelsen og Røyken og Hurum kommuner har fått et nytt tilskudd ved at Ulf Erik Knudsen nå er ansatt som kommunalsjef med ansvar for...

Gang- og sykkelvei Spikkestadveien

Sist endret: 06.08.2014   Av: A-B. Bauer

Ny gang- og sykkelvei med 2 stk

Hundepark etablert ved Nilsemarka

Sist endret: 01.08.2014   Av: Cato Steinsvåg

Fint turområde med utsikt over Slemmestad

Røyken kommune har etablert en hundepark på friområdet ved Nilsemarka i Slemmestad. Nilsemarka hundepark e...

Husbygging (Foto: Bjorn Stuedal)

Høringsforslag til plan- og bygningsloven

Sist endret: 09.07.2014   Av: Tonje Takeid

Regjeringen vil gjøre det enklere og rimeligere å bygge boliger, og sender nå forslag til forenklinger i byggteknisk forskrift på høring.

Stortinget...

Toppen av juni informasjonsside

Frivillige lag og foreninger kan søke momskompensasjon

Sist endret: 19.06.2014  

Søknadsfrist 1. september 2014.

Her ligger ferieoversikt for Røykenlegene pluss mye mer informasjon. Klikk her for å se hele informasjonssiden.

Boligveien

Boligveien

Sist endret: 13.06.2014   Av: Stig Arve Bakke

Da er Boligveien på Slemmestad ferdigstilt

Da er arbeidene på Boligveien i Slemmestad ferdigstilt. Vi har etablert 600 meter med fortau for våre myk...

Skisse Slemmestad sentrum

Slemmestad sentrum

Sist endret: 12.06.2014   Av: Stig Arve Bakke

Begrenset med parkeringsmuligheter i Slemmestad sentrum

Da er arbeidene i kulverten ferdigstillt. I den anledning er vi nå i gang med å pusse opp...

Utskifting av vannmålere, 10 år eller eldre

Sist endret: 12.06.2014   Av: Matthias Kruger

Fra mandag 16.6.14 begynner Berger VVS i oppdrag av Røyken kommune med utskifting av vannmålere som er 10 år og eldre. Det sendes ut brev med dato ...

Åpning av turvei på Gamle Drammensbanen

Sist endret: 05.06.2014  

Ordførerne Rune Kjølstad og Helene Justad foretok åpningen av den siste biten av Drammensbanen onsdag kveld

Rådhus med logo (foto: A-B.Bauer)

Kommuneproposisjonen

Sist endret: 14.05.2014   Av: Susanne Vist

Vederlagsordning - tidligere barnevernsbarn

Sist endret: 22.04.2014  

Informasjon om Røyken kommunes vederlagsordning for tidligere barnevernsbarn

Flere klager på plan- og byggesaker i Buskerud

Sist endret: 24.01.2014   Av: Tone Mjøs

Røyken kommune fikk 8 av 17 klagesaker opphevet i 2013.

Opphevelsene skyldes hovedsakelig mangelfull oversendelse i klagesaker og/eller dårlige...

Elektronisk svarbrev fra kommunen

Sist endret: 03.12.2013   Av: A-B. Bauer

Røyken er med som pilot i et prosjekt som tester ut elektronisk svar fra kommunen til innbyggerne via Altinn

Servicetorget har de siste ukene sendt ...

Publikumsvennlige kart på nettbrett og mobil

Sist endret: 27.11.2013   Av: Børth Aadne Sætrenes

Røyken kommune lanserer nå en ny kartløsning kalt GeoInnsyn. Den nye kartløsningen er en publikumsvariant som kan brukes både på PC, nettbrett og...

RøykenMagasinet 2014

Sist endret: 12.11.2013   Av: Anne-Berit Bauer

distribueres denne uken til alle husstander i Røyken kommune, og til husstandene i nord til Vollen samt i sør til Sætre

"For fjerde år på rad har...

Nye fysioterapeuter i kommunen

Sist endret: 17.10.2013   Av: Lovisa Pløtz

Tre nye ansikt innen de privatpraktiserende fysioterapeutene i kommunen

I løpet av 2013 har det begynt tre nye fysioterapeuter i Røyken Kommune...

Røyken kommune i 3D

Sist endret: 20.06.2013   Av: Børth Aadne Sætrenes

Røyken kommune kan via sin kartløsning nå tilby visning av digitale kart i 3D.

3D-modellen baserer seg på laserdata fra 2009 (terreng og trær),...

Regionrådet for Lier, Hurum og Røyken

Sist endret: 07.02.2013  

Regionrådets oppgaver

Regionrådet for Lier, Hurum og Røyken ble opprettet 14. mars 2012. Rune Kjølstad (H, ordfører Røyken) ble valgt til leder...

Elgskauåstunnelen rv 23 - bilde fra Statens vegvesens informasjonsbrosjyre

Elgskauåstunnelen stenges mandag 12. november fra kl. 09:00

Sist endret: 09.11.2012   Av: A-B. Bauer

Tunnelen vil være stengt i minimum 14 dager.

Mandag 12. november kl. 09 stenger Statens vegvesen rv. 23 Elgskauåstunnelen for trafikk. Tunnelen vil...

Del av forsiden til RøykenMagasinet 2013

RøykenMagasinet 2013

Sist endret: 07.11.2012   Av: A-B. Bauer

Røyken Næringsråd viderefører tradisjonen med utgivelse av en årlig publikasjon og lanserer RøykenMagasinet

Dette er en utmerket måte å presentere...

Logo Kreftforeningen

Kreftkoordinator i Røyken og Hurum

Sist endret: 19.10.2012   Av: A-B. Bauer

var på plass fra 1. okober

Forliksråd

Sist endret: 02.10.2012   Av: Lene Forssell Solsrud

Fra 1. januar 2013 har Hurum og Røyken felles forliksråd.

Kommunestyrene i Hurum og Røyken har vedtatt å etablere et felles forliksråd for kommunene...

Åpen barrnehage sine lokaler på Midtbygda skole. (Foto: Åpen Barnehage)

Åpen barnehage

Sist endret: 06.09.2012   Av: Katrine W. Bergum

Til deg som er hjemme med barn på dagtid

Åpen barnehage er en aktiv og god møteplass for foreldre og barn i Røyken kommune. Her kan du bli kjent med...

Melde om manglene veilys?

Sist endret: 17.08.2012   Av: A-B. Bauer

Bruk Meld fra -knappen

Det er mange som melder om mangledne veilys til kommunen via e-post. Vi ønsker at publikum skal bruke "Meld fra"-knappen øver...

Foto fra filmen om Røykenskolen

Skolestart

Sist endret: 13.08.2012  

Godt vann fra springen. Foto: A-B.Bauer.

Dørsalg av vannrensere - råd til abonnentene

Sist endret: 03.08.2012  

Selskapet IVANN LTD har i et par års tid drevet dørsalg av vannrensere til å montere på vannarmaturet i kjøkkenet. Henvendelser fra abonnenter tyde...

Publisert
26.03.2010
Sist endret
15.10.2013

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08:00 - 15:30 man -fre

Plan, bygg og oppmåling har telefontid for generelle henvendelser hver dag mellom 10.00 - 11.00 og 12.00 -14.00.


Org. nr. 938 709 866