Go to content

Aktuell informasjon

Øverste del av august informasjonsside

Ordføreren ønsker elever og lærere lykke til med et nytt skoleår!

Sist endret: 26.08.2014  

"Leseombud", Seniornett datakurs og Factory light festival

Skal du bli med på kunst-tur eller vite om den nyetablerte hundeparken i Slemmestad, klik...

Kulturskolen informerer

Sist endret: 25.08.2014   Av: FRR

Nytt skoleår

Befolkningsvekst

Sist endret: 21.08.2014   Av: Linda Merethe Harbo-Haase

Tre ganger hvert år publiserer Statistisk Sentralbyrå en oversikt over befolkningsvekst i landets kommuner.

Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå...

Asker og Røyken er kritiske til Ruters framtidige planer for Vollen-båten

Sist endret: 21.08.2014   Av: Jan Erik Lindøe

Styret i Ruter har vedtatt en trafikkplan for båttilbudet i Oslofjorden som åpner for å legge ned båtruten mellom Slemmestad og Vollen til Aker...

Elever på 1.trinn Spikkestad barneskole - Skyss med taxi

Sist endret: 18.08.2014  

Taxi til Spikkestad barneskole begynner på tirsdag den 18.august

Ungdomsskoleklasse - klipp fra filmen om Røykenskolen

Leksehjelp

Sist endret: 15.08.2014   Av: Helga Taraldsen

Flyttes fra SFO til ungdomstrinnet fra skolestart

I desember 2013 vedtok kommunestyret at leksehjelpen i Røyken kommune  flyttes fra SFO til...

Bilde opplæring Fronter

Ny skoleportal i Røyken

Sist endret: 14.08.2014   Av: Trond Ingar Hovden

Fronter avløser MLG

Røyken kommune er godt i gang med implementering av Fronter som ny skoleportal. D-IKT-kommunene har i flere år benyttet MLG som...

Ny kommunalsjef ansatt i Røyken og Hurum!

Sist endret: 13.08.2014   Av: A-B.Bauer

Den felles ledelsen og Røyken og Hurum kommuner har fått et nytt tilskudd ved at Ulf Erik Knudsen nå er ansatt som kommunalsjef med ansvar for...

Grafikk av Vemund Tollefsen

Kunst rett vest 2014 - miniutstilling i Slemmestad bibliotek

Sist endret: 12.08.2014   Av: Grethe Utvei

Fellesutstillingen for Kunst rett vest 2014 blir i det vakre gamle industriområdet Berger, på grensen mellom kommunene Sande og Svelvik. Fossekleiv...

Gang- og sykkelvei Spikkestadveien

Sist endret: 06.08.2014   Av: A-B. Bauer

Ny gang- og sykkelvei med 2 stk

Gamle Drammensvei asfalteres

Sist endret: 04.08.2014   Av: Liv Hegmann

Asfaltering

Gamle Drammensvei blir fra og med tirsdag morgen (5.august) periodevis stengt for gjennomkjøring pga. asfaltering. Gjelder fra Liers...

Hundepark etablert ved Nilsemarka

Sist endret: 01.08.2014   Av: Cato Steinsvåg

Fint turområde med utsikt over Slemmestad

Røyken kommune har etablert en hundepark på friområdet ved Nilsemarka i Slemmestad. Nilsemarka hundepark e...

GVD- unngå tett avløp. Bilde fra Dovett-filmen

Unngå tette avløp

Sist endret: 22.07.2014   Av: A-B. Bauer

GVD har laget sin egen Dovett film

Husbygging (Foto: Bjorn Stuedal)

Høringsforslag til plan- og bygningsloven

Sist endret: 09.07.2014   Av: Tonje Takeid

Regjeringen vil gjøre det enklere og rimeligere å bygge boliger, og sender nå forslag til forenklinger i byggteknisk forskrift på høring.

Stortinget...

Toppen av juni informasjonsside

Frivillige lag og foreninger kan søke momskompensasjon

Sist endret: 19.06.2014  

Søknadsfrist 1. september 2014.

Her ligger ferieoversikt for Røykenlegene pluss mye mer informasjon. Klikk her for å se hele informasjonssiden.

Boligveien

Boligveien

Sist endret: 13.06.2014   Av: Stig Arve Bakke

Da er Boligveien på Slemmestad ferdigstilt

Da er arbeidene på Boligveien i Slemmestad ferdigstilt. Vi har etablert 600 meter med fortau for våre myk...

Skisse Slemmestad sentrum

Slemmestad sentrum

Sist endret: 12.06.2014   Av: Stig Arve Bakke

Begrenset med parkeringsmuligheter i Slemmestad sentrum

Da er arbeidene i kulverten ferdigstillt. I den anledning er vi nå i gang med å pusse opp...

Utskifting av vannmålere, 10 år eller eldre

Sist endret: 12.06.2014   Av: Matthias Kruger

Fra mandag 16.6.14 begynner Berger VVS i oppdrag av Røyken kommune med utskifting av vannmålere som er 10 år og eldre. Det sendes ut brev med dato ...

Åpning av turvei på Gamle Drammensbanen

Sist endret: 05.06.2014  

Ordførerne Rune Kjølstad og Helene Justad foretok åpningen av den siste biten av Drammensbanen onsdag kveld

Rådhus med logo (foto: A-B.Bauer)

Kommuneproposisjonen

Sist endret: 14.05.2014   Av: Susanne Vist

Vederlagsordning - tidligere barnevernsbarn

Sist endret: 22.04.2014  

Informasjon om Røyken kommunes vederlagsordning for tidligere barnevernsbarn

Bålbrenning forbudt

Bålforbud 15. april - 15. september

Sist endret: 15.04.2014   Av: A-B. Bauer

Det er generelt forbudt å gjøre opp ild i og i nærheten av skogmark mellom 15. april og 15. september uten spesiell tillatelse fra brannsjefen.

Flere klager på plan- og byggesaker i Buskerud

Sist endret: 24.01.2014   Av: Tone Mjøs

Røyken kommune fikk 8 av 17 klagesaker opphevet i 2013.

Opphevelsene skyldes hovedsakelig mangelfull oversendelse i klagesaker og/eller dårlige...

Elektronisk svarbrev fra kommunen

Sist endret: 03.12.2013   Av: A-B. Bauer

Røyken er med som pilot i et prosjekt som tester ut elektronisk svar fra kommunen til innbyggerne via Altinn

Servicetorget har de siste ukene sendt ...

Publikumsvennlige kart på nettbrett og mobil

Sist endret: 27.11.2013   Av: Børth Aadne Sætrenes

Røyken kommune lanserer nå en ny kartløsning kalt GeoInnsyn. Den nye kartløsningen er en publikumsvariant som kan brukes både på PC, nettbrett og...

RøykenMagasinet 2014

Sist endret: 12.11.2013   Av: Anne-Berit Bauer

distribueres denne uken til alle husstander i Røyken kommune, og til husstandene i nord til Vollen samt i sør til Sætre

"For fjerde år på rad har...

Nye fysioterapeuter i kommunen

Sist endret: 17.10.2013   Av: Lovisa Pløtz

Tre nye ansikt innen de privatpraktiserende fysioterapeutene i kommunen

I løpet av 2013 har det begynt tre nye fysioterapeuter i Røyken Kommune...

Røyken kommune i 3D

Sist endret: 20.06.2013   Av: Børth Aadne Sætrenes

Røyken kommune kan via sin kartløsning nå tilby visning av digitale kart i 3D.

3D-modellen baserer seg på laserdata fra 2009 (terreng og trær),...

Regionrådet for Lier, Hurum og Røyken

Sist endret: 07.02.2013  

Regionrådets oppgaver

Regionrådet for Lier, Hurum og Røyken ble opprettet 14. mars 2012. Rune Kjølstad (H, ordfører Røyken) ble valgt til leder...

Elgskauåstunnelen rv 23 - bilde fra Statens vegvesens informasjonsbrosjyre

Elgskauåstunnelen stenges mandag 12. november fra kl. 09:00

Sist endret: 09.11.2012   Av: A-B. Bauer

Tunnelen vil være stengt i minimum 14 dager.

Mandag 12. november kl. 09 stenger Statens vegvesen rv. 23 Elgskauåstunnelen for trafikk. Tunnelen vil...

Del av forsiden til RøykenMagasinet 2013

RøykenMagasinet 2013

Sist endret: 07.11.2012   Av: A-B. Bauer

Røyken Næringsråd viderefører tradisjonen med utgivelse av en årlig publikasjon og lanserer RøykenMagasinet

Dette er en utmerket måte å presentere...

Logo Kreftforeningen

Kreftkoordinator i Røyken og Hurum

Sist endret: 19.10.2012   Av: A-B. Bauer

var på plass fra 1. okober

Forliksråd

Sist endret: 02.10.2012   Av: Lene Forssell Solsrud

Fra 1. januar 2013 har Hurum og Røyken felles forliksråd.

Kommunestyrene i Hurum og Røyken har vedtatt å etablere et felles forliksråd for kommunene...

Åpen barrnehage sine lokaler på Midtbygda skole. (Foto: Åpen Barnehage)

Åpen barnehage

Sist endret: 06.09.2012   Av: Katrine W. Bergum

Til deg som er hjemme med barn på dagtid

Åpen barnehage er en aktiv og god møteplass for foreldre og barn i Røyken kommune. Her kan du bli kjent med...

Melde om manglene veilys?

Sist endret: 17.08.2012   Av: A-B. Bauer

Bruk Meld fra -knappen

Det er mange som melder om mangledne veilys til kommunen via e-post. Vi ønsker at publikum skal bruke "Meld fra"-knappen øver...

Foto fra filmen om Røykenskolen

Skolestart

Sist endret: 13.08.2012  

Godt vann fra springen. Foto: A-B.Bauer.

Dørsalg av vannrensere - råd til abonnentene

Sist endret: 03.08.2012  

Selskapet IVANN LTD har i et par års tid drevet dørsalg av vannrensere til å montere på vannarmaturet i kjøkkenet. Henvendelser fra abonnenter tyde...

Forsterker samarbeidet i ny region

Sist endret: 16.03.2012   Av: Lene Forssell Solsrud

Samarbeidsnemnda for Hurum, Lier og Røyken har tatt et viktig skritt videre i å forsterke samarbeidet gjennom å utforme vedtekter og rammer for den...

Innføring av fakturagebyr

Sist endret: 16.01.2012   Av: Eivind Lien

”Kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjett 2012, i møte 01.12.2011 å innføre fakturagebyr på kr 30,- på alle fakturaer fra kommunen. Alle som...

Publisert
26.03.2010
Sist endret
15.10.2013

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08:00 - 15:30 man -fre

Plan, bygg og oppmåling har telefontid for generelle henvendelser hver dag mellom 10.00 - 11.00 og 12.00 -14.00.


Org. nr. 938 709 866