Go to content

Aktuell informasjon

Spikkestad ungdomsskole har fått tilbake nett tilgang

Sist endret: 17.09.2014   Av: Sally Thorbjørnsen

Torsdag 18.9. Skolen har fått tilbake nett tilgang igjen i ettermiddag. Det er kabelbrudd på Spikkestad som gjør at Spikkestad ungdomsskole er uten...

Øverste del av informasjonsside

Flere effektive tiltak for barn og unge

Sist endret: 16.09.2014   Av: Sally Thorbjørnsen

Ekstra bevilginger og effektivisering har gjort dette mulig

Ordføreren forteller om flere spennende og suksessfulle tiltak for barn og unge i Røyken...

Grafikk av Vemund Tollefsen

Kunst rett vest - besøk lokale kunstnere.

Sist endret: 16.09.2014  

Fellesutstillingen for Kunst rett vest 2014 blir i det vakre gamle industriområdet Berger, på grensen mellom kommunene Sande og Svelvik. Fossekleiv...

TV-aksjonen

Sist endret: 15.09.2014   Av: Linda Merethe Harbo-Haase

Årets TV-aksjon går i år til Kirkens Nødhjelp. Som bøssebærer for TV-aksjonen NRK 2014 er du med på å skaffe varig tilgang til rent vann for over é...

Gatelys

Feil på gatelys i Gartnerveien

Sist endret: 15.09.2014   Av: Peter Henriksen

Feil på gatelys i Gartnerveien vil bli rettet av Energi1 - Elektropartner AS så fort som mulig.

Asfaltering på Dagsletveien

Sist endret: 10.09.2014  

Mandag 15 og tirsdag 16 september stenges veien

Asfaltering på Dagsletveien mandag 15 og tirsdag 16 september Dagsletveien vil bli stengt for kjøret...

Fossildagene

Sist endret: 09.09.2014   Av: Inger-Marie M.Gabrielsen

14. og 21. september

  Søndag 14. september blir det meteorittdag med foredrag og workshop. Morten Bilet og Jon Larsen lærer oss om meteoritter og...

tegning oppmerking slemmestad sentrum

Slemmestad sentrum

Sist endret: 09.09.2014   Av: Stig Arve Bakke

Kjære brukere av parkeringsplassene i gamle Slemmestad. Da begynner vi å nærme oss ferdigstillelse på oppgraderingsarbeidene, og det er tid for...

TV-aksjonen 2014

Sist endret: 02.09.2014   Av: Linda Merethe Harbo-Haase

Årets TV-aksjon går til Kirkens Nødhjelp.

Årets TV-aksjon går til Kirkens Nødhjelp som skal gi rent vann til over en million mennesker. Midlene fra...

Topp Sommerleir juni 2014

Sist endret: 01.09.2014   Av: Thor Eivind Sund

Sommer, sol og moro for barn på Fagertun

"Lions Club - Barnevernets gode hjelpere". I juni uke 26 arrangerte Røyken kommune v/barneverntjenesten en...

ÅpenSkole Slemmestad

Sist endret: 29.08.2014   Av: Thor Eivind Sund

på Slemmestad Ungdomskole ONSDAGER kl 17 -20

Røyken kommune fortsetter det flerfaglige samarbeidet rundt "etter skoletid"-fritidstilbudet på...

Brunsnegle (Foto: Wikipedia)

Høstens Brunsnegleaksjon

Sist endret: 27.08.2014  

Kampanjedag tirsdag 23 septenber

Øverste del av august informasjonsside

Ordføreren ønsker elever og lærere lykke til med et nytt skoleår!

Sist endret: 26.08.2014  

"Leseombud", Seniornett datakurs og Factory light festival

Skal du bli med på kunst-tur eller vite om den nyetablerte hundeparken i Slemmestad, klik...

Kulturskolen

Kulturskolen informerer

Sist endret: 25.08.2014   Av: FRR

Nytt skoleår

Befolkningsvekst

Sist endret: 21.08.2014   Av: Linda Merethe Harbo-Haase

Tre ganger hvert år publiserer Statistisk Sentralbyrå en oversikt over befolkningsvekst i landets kommuner.

Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå...

Asker og Røyken er kritiske til Ruters framtidige planer for Vollen-båten

Sist endret: 21.08.2014   Av: Jan Erik Lindøe

Styret i Ruter har vedtatt en trafikkplan for båttilbudet i Oslofjorden som åpner for å legge ned båtruten mellom Slemmestad og Vollen til Aker...

Elever på 1.trinn Spikkestad barneskole - Skyss med taxi

Sist endret: 18.08.2014  

Taxi til Spikkestad barneskole begynner på tirsdag den 18.august

Ungdomsskoleklasse - klipp fra filmen om Røykenskolen

Leksehjelp

Sist endret: 15.08.2014   Av: Helga Taraldsen

Flyttes fra SFO til ungdomstrinnet fra skolestart

I desember 2013 vedtok kommunestyret at leksehjelpen i Røyken kommune  flyttes fra SFO til...

Ny kommunalsjef ansatt i Røyken og Hurum!

Sist endret: 13.08.2014   Av: A-B.Bauer

Den felles ledelsen og Røyken og Hurum kommuner har fått et nytt tilskudd ved at Ulf Erik Knudsen nå er ansatt som kommunalsjef med ansvar for...

Gang- og sykkelvei Spikkestadveien

Sist endret: 06.08.2014   Av: A-B. Bauer

Ny gang- og sykkelvei med 2 stk

Hundepark etablert ved Nilsemarka

Sist endret: 01.08.2014   Av: Cato Steinsvåg

Fint turområde med utsikt over Slemmestad

Røyken kommune har etablert en hundepark på friområdet ved Nilsemarka i Slemmestad. Nilsemarka hundepark e...

Husbygging (Foto: Bjorn Stuedal)

Høringsforslag til plan- og bygningsloven

Sist endret: 09.07.2014   Av: Tonje Takeid

Regjeringen vil gjøre det enklere og rimeligere å bygge boliger, og sender nå forslag til forenklinger i byggteknisk forskrift på høring.

Stortinget...

Toppen av juni informasjonsside

Frivillige lag og foreninger kan søke momskompensasjon

Sist endret: 19.06.2014  

Søknadsfrist 1. september 2014.

Her ligger ferieoversikt for Røykenlegene pluss mye mer informasjon. Klikk her for å se hele informasjonssiden.

Boligveien

Boligveien

Sist endret: 13.06.2014   Av: Stig Arve Bakke

Da er Boligveien på Slemmestad ferdigstilt

Da er arbeidene på Boligveien i Slemmestad ferdigstilt. Vi har etablert 600 meter med fortau for våre myk...

Skisse Slemmestad sentrum

Slemmestad sentrum

Sist endret: 12.06.2014   Av: Stig Arve Bakke

Begrenset med parkeringsmuligheter i Slemmestad sentrum

Da er arbeidene i kulverten ferdigstillt. I den anledning er vi nå i gang med å pusse opp...

Utskifting av vannmålere, 10 år eller eldre

Sist endret: 12.06.2014   Av: Matthias Kruger

Fra mandag 16.6.14 begynner Berger VVS i oppdrag av Røyken kommune med utskifting av vannmålere som er 10 år og eldre. Det sendes ut brev med dato ...

Åpning av turvei på Gamle Drammensbanen

Sist endret: 05.06.2014  

Ordførerne Rune Kjølstad og Helene Justad foretok åpningen av den siste biten av Drammensbanen onsdag kveld

Rådhus med logo (foto: A-B.Bauer)

Kommuneproposisjonen

Sist endret: 14.05.2014   Av: Susanne Vist

Vederlagsordning - tidligere barnevernsbarn

Sist endret: 22.04.2014  

Informasjon om Røyken kommunes vederlagsordning for tidligere barnevernsbarn

Flere klager på plan- og byggesaker i Buskerud

Sist endret: 24.01.2014   Av: Tone Mjøs

Røyken kommune fikk 8 av 17 klagesaker opphevet i 2013.

Opphevelsene skyldes hovedsakelig mangelfull oversendelse i klagesaker og/eller dårlige...

Elektronisk svarbrev fra kommunen

Sist endret: 03.12.2013   Av: A-B. Bauer

Røyken er med som pilot i et prosjekt som tester ut elektronisk svar fra kommunen til innbyggerne via Altinn

Servicetorget har de siste ukene sendt ...

Publikumsvennlige kart på nettbrett og mobil

Sist endret: 27.11.2013   Av: Børth Aadne Sætrenes

Røyken kommune lanserer nå en ny kartløsning kalt GeoInnsyn. Den nye kartløsningen er en publikumsvariant som kan brukes både på PC, nettbrett og...

RøykenMagasinet 2014

Sist endret: 12.11.2013   Av: Anne-Berit Bauer

distribueres denne uken til alle husstander i Røyken kommune, og til husstandene i nord til Vollen samt i sør til Sætre

"For fjerde år på rad har...

Nye fysioterapeuter i kommunen

Sist endret: 17.10.2013   Av: Lovisa Pløtz

Tre nye ansikt innen de privatpraktiserende fysioterapeutene i kommunen

I løpet av 2013 har det begynt tre nye fysioterapeuter i Røyken Kommune...

Røyken kommune i 3D

Sist endret: 20.06.2013   Av: Børth Aadne Sætrenes

Røyken kommune kan via sin kartløsning nå tilby visning av digitale kart i 3D.

3D-modellen baserer seg på laserdata fra 2009 (terreng og trær),...

Regionrådet for Lier, Hurum og Røyken

Sist endret: 07.02.2013  

Regionrådets oppgaver

Regionrådet for Lier, Hurum og Røyken ble opprettet 14. mars 2012. Rune Kjølstad (H, ordfører Røyken) ble valgt til leder...

Elgskauåstunnelen rv 23 - bilde fra Statens vegvesens informasjonsbrosjyre

Elgskauåstunnelen stenges mandag 12. november fra kl. 09:00

Sist endret: 09.11.2012   Av: A-B. Bauer

Tunnelen vil være stengt i minimum 14 dager.

Mandag 12. november kl. 09 stenger Statens vegvesen rv. 23 Elgskauåstunnelen for trafikk. Tunnelen vil...

Del av forsiden til RøykenMagasinet 2013

RøykenMagasinet 2013

Sist endret: 07.11.2012   Av: A-B. Bauer

Røyken Næringsråd viderefører tradisjonen med utgivelse av en årlig publikasjon og lanserer RøykenMagasinet

Dette er en utmerket måte å presentere...

Publisert
26.03.2010
Sist endret
15.10.2013

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08:00 - 15:30 man -fre

Plan, bygg og oppmåling har telefontid for generelle henvendelser hver dag mellom 10.00 - 11.00 og 12.00 -14.00.


Org. nr. 938 709 866