Go to content

Aktuell informasjon

Rekordresultat for TV-aksjonen i Røyken

Sist endret: 21.10.2014   Av: A-B. Bauer

TUSEN TAKK til ALLE som har bidratt til et flott resultat!

Årets  innsamlings-aksjon i Røyken gitt rekordresultat på totalt kr. 771.831 ! Av dette e...

Ebolasituasjonen i Vest-Afrika

Sist endret: 20.10.2014   Av: Hilde Fosnæs

Risikoen for større utbrudd i Norge er minimal

Aksjonskveld på Slemmestad barneskole. Hilde Gunn Sletten.

Aksjonskveld - Slemmestad og Nærsnes oppvekstsenter

Sist endret: 17.10.2014   Av: A-B. Bauer

Stor oppslutning ga totalt 52.385 kr. til TV-aksjonen

Torsdag 16.oktober var det aksjonskveld på Slemmestad og Nærsnes oppvekstsenter. Stor innsats...

Husbygging (Foto: Bjorn Stuedal)

Ansvarlig søkerkurs - Byggesak, i regi av Hurum og Røyken kommune

Sist endret: 15.10.2014  

Fredag 28.11.2014 kl. 09 – 1530 på Holmsbu Bad og Fjordhotell

Storgaten 8, 3484 Holmsbu. Pris: kr 550,- inkludert lunsj Kurset er rettet mot søkere...

Ny skoleportal er nå tilgjengelig for foresatte

Sist endret: 10.10.2014   Av: Trond Hovden

"Læringsbasen" erstatter MLG

Som tidligere bekjentgjort er Røyken kommune godt i gang med implementering av Fronter som ny skoleportal. Den nye...

Svømmeundervisning i skolene i Røyken kommune

Sist endret: 08.10.2014   Av: Helga Tharaldsen

Røyken kommune og skolene jobber med alternative løsninger

Vi gleder oss over at arbeidet med planlegging av ny svømmehall i Røyken  kommune er i fu...

Drop-in time

Sist endret: 07.10.2014   Av: Wigdis Bakke

Søkere som søker om bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd eller som har behov for å søke om kommunal utleiebolig, oppfordres til å sjekke...

Kommuneplanens samfunnsdel 2014 - 2034

Sist endret: 05.10.2014  

Kommuneplanens samfunnsdel for Røyken kommune ble vedtatt av kommunestyret 25.9.14

Foto fra filmen om Røykenskolen

Lærerløftet – en fornyet satsing på kunnskapsskolen

Sist endret: 02.10.2014   Av: A-B. Bauer

30. september la regjeringen fram "Lærerløftet – På lag for kunnskapsskolen."

"Regjeringen har i dag lagt fram  Lærerløftet   – På lag for...

Avløpsledning i Østskogveien utbedres i uke 40 (høstferie)

Sist endret: 25.09.2014   Av: Kent Lippert Olsen

Øverste del av informasjonsside

Flere effektive tiltak for barn og unge

Sist endret: 16.09.2014   Av: Sally Thorbjørnsen

Ekstra bevilginger og effektivisering har gjort dette mulig

Ordføreren forteller om flere spennende og suksessfulle tiltak for barn og unge i Røyken...

TV-aksjonen

Sist endret: 15.09.2014   Av: Linda Merethe Harbo-Haase

Årets TV-aksjon går i år til Kirkens Nødhjelp. Som bøssebærer for TV-aksjonen NRK 2014 er du med på å skaffe varig tilgang til rent vann for over é...

TV-aksjonen 2014

Sist endret: 02.09.2014   Av: Linda Merethe Harbo-Haase

Årets TV-aksjon går til Kirkens Nødhjelp.

Årets TV-aksjon går til Kirkens Nødhjelp som skal gi rent vann til over en million mennesker. Midlene fra...

Topp Sommerleir juni 2014

Sist endret: 01.09.2014   Av: Thor Eivind Sund

Sommer, sol og moro for barn på Fagertun

"Lions Club - Barnevernets gode hjelpere". I juni uke 26 arrangerte Røyken kommune v/barneverntjenesten en...

ÅpenSkole Slemmestad

Sist endret: 29.08.2014   Av: Thor Eivind Sund

på Slemmestad Ungdomskole ONSDAGER kl 17 -20

Røyken kommune fortsetter det flerfaglige samarbeidet rundt "etter skoletid"-fritidstilbudet på...

Øverste del av august informasjonsside

Ordføreren ønsker elever og lærere lykke til med et nytt skoleår!

Sist endret: 26.08.2014  

"Leseombud", Seniornett datakurs og Factory light festival

Skal du bli med på kunst-tur eller vite om den nyetablerte hundeparken i Slemmestad, klik...

Kulturskolen

Kulturskolen informerer

Sist endret: 25.08.2014   Av: FRR

Nytt skoleår

Befolkningsvekst

Sist endret: 21.08.2014   Av: Linda Merethe Harbo-Haase

Tre ganger hvert år publiserer Statistisk Sentralbyrå en oversikt over befolkningsvekst i landets kommuner.

Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå...

Asker og Røyken er kritiske til Ruters framtidige planer for Vollen-båten

Sist endret: 21.08.2014   Av: Jan Erik Lindøe

Styret i Ruter har vedtatt en trafikkplan for båttilbudet i Oslofjorden som åpner for å legge ned båtruten mellom Slemmestad og Vollen til Aker...

Elever på 1.trinn Spikkestad barneskole - Skyss med taxi

Sist endret: 18.08.2014  

Taxi til Spikkestad barneskole begynner på tirsdag den 18.august

Ungdomsskoleklasse - klipp fra filmen om Røykenskolen

Leksehjelp

Sist endret: 15.08.2014   Av: Helga Taraldsen

Flyttes fra SFO til ungdomstrinnet fra skolestart

I desember 2013 vedtok kommunestyret at leksehjelpen i Røyken kommune  flyttes fra SFO til...

Ny kommunalsjef ansatt i Røyken og Hurum!

Sist endret: 13.08.2014   Av: A-B.Bauer

Den felles ledelsen og Røyken og Hurum kommuner har fått et nytt tilskudd ved at Ulf Erik Knudsen nå er ansatt som kommunalsjef med ansvar for...

Gang- og sykkelvei Spikkestadveien

Sist endret: 06.08.2014   Av: A-B. Bauer

Ny gang- og sykkelvei med 2 stk

Hundepark etablert ved Nilsemarka

Sist endret: 01.08.2014   Av: Cato Steinsvåg

Fint turområde med utsikt over Slemmestad

Røyken kommune har etablert en hundepark på friområdet ved Nilsemarka i Slemmestad. Nilsemarka hundepark e...

Husbygging (Foto: Bjorn Stuedal)

Høringsforslag til plan- og bygningsloven

Sist endret: 09.07.2014   Av: Tonje Takeid

Regjeringen vil gjøre det enklere og rimeligere å bygge boliger, og sender nå forslag til forenklinger i byggteknisk forskrift på høring.

Stortinget...

Toppen av juni informasjonsside

Frivillige lag og foreninger kan søke momskompensasjon

Sist endret: 19.06.2014  

Søknadsfrist 1. september 2014.

Her ligger ferieoversikt for Røykenlegene pluss mye mer informasjon. Klikk her for å se hele informasjonssiden.

Boligveien

Boligveien

Sist endret: 13.06.2014   Av: Stig Arve Bakke

Da er Boligveien på Slemmestad ferdigstilt

Da er arbeidene på Boligveien i Slemmestad ferdigstilt. Vi har etablert 600 meter med fortau for våre myk...

Skisse Slemmestad sentrum

Slemmestad sentrum

Sist endret: 12.06.2014   Av: Stig Arve Bakke

Begrenset med parkeringsmuligheter i Slemmestad sentrum

Da er arbeidene i kulverten ferdigstillt. I den anledning er vi nå i gang med å pusse opp...

Utskifting av vannmålere, 10 år eller eldre

Sist endret: 12.06.2014   Av: Matthias Kruger

Fra mandag 16.6.14 begynner Berger VVS i oppdrag av Røyken kommune med utskifting av vannmålere som er 10 år og eldre. Det sendes ut brev med dato ...

Åpning av turvei på Gamle Drammensbanen

Sist endret: 05.06.2014  

Ordførerne Rune Kjølstad og Helene Justad foretok åpningen av den siste biten av Drammensbanen onsdag kveld

Rådhus med logo (foto: A-B.Bauer)

Kommuneproposisjonen

Sist endret: 14.05.2014   Av: Susanne Vist

Vederlagsordning - tidligere barnevernsbarn

Sist endret: 22.04.2014  

Informasjon om Røyken kommunes vederlagsordning for tidligere barnevernsbarn

Flere klager på plan- og byggesaker i Buskerud

Sist endret: 24.01.2014   Av: Tone Mjøs

Røyken kommune fikk 8 av 17 klagesaker opphevet i 2013.

Opphevelsene skyldes hovedsakelig mangelfull oversendelse i klagesaker og/eller dårlige...

Elektronisk svarbrev fra kommunen

Sist endret: 03.12.2013   Av: A-B. Bauer

Røyken er med som pilot i et prosjekt som tester ut elektronisk svar fra kommunen til innbyggerne via Altinn

Servicetorget har de siste ukene sendt ...

Publikumsvennlige kart på nettbrett og mobil

Sist endret: 27.11.2013   Av: Børth Aadne Sætrenes

Røyken kommune lanserer nå en ny kartløsning kalt GeoInnsyn. Den nye kartløsningen er en publikumsvariant som kan brukes både på PC, nettbrett og...

RøykenMagasinet 2014

Sist endret: 12.11.2013   Av: Anne-Berit Bauer

distribueres denne uken til alle husstander i Røyken kommune, og til husstandene i nord til Vollen samt i sør til Sætre

"For fjerde år på rad har...

Nye fysioterapeuter i kommunen

Sist endret: 17.10.2013   Av: Lovisa Pløtz

Tre nye ansikt innen de privatpraktiserende fysioterapeutene i kommunen

I løpet av 2013 har det begynt tre nye fysioterapeuter i Røyken Kommune...

Røyken kommune i 3D

Sist endret: 20.06.2013   Av: Børth Aadne Sætrenes

Røyken kommune kan via sin kartløsning nå tilby visning av digitale kart i 3D.

3D-modellen baserer seg på laserdata fra 2009 (terreng og trær),...

Publisert
26.03.2010
Sist endret
15.10.2013

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08:00 - 15:30 man -fre

Plan, bygg og oppmåling har telefontid for generelle henvendelser hver dag mellom 10.00 - 11.00 og 12.00 -14.00.


Org. nr. 938 709 866