Go to content

Aktuell informasjon

Si din mening om budsjettet!

Sist endret: 20.11.2014  

Nye sykehjemsplasser, ny svømmehall og ny ungdomsskole.

Nå kan du si din mening om rådmannens forslag til budsjett for 2015, økonomiplan og...

Toppen på infoside november 2014

Har du fått med deg de siste nyhetene?

Sist endret: 20.11.2014   Av: Sally Thorbjørnsen

Her kan du se på November utgivelsen av informasjonssiden i Røyken og Hurums avis.

Kart over forslag til bro over Oslofjorden

Anbefaler bru fra Røyken over Oslofjorden

Sist endret: 19.11.2014   Av: Marianne Heimdal

Statens vegvesen mener det er best for trafikantene.

Onsdag la Statens vegvesen frem en konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden. Her...

Her er den nye miljørådgiveren

Sist endret: 18.11.2014   Av: Marianne Heimdal

Møt Bente Støa (33). Hun skal gi innbyggerne i Røyken gode og miljøvennlige råd.

Mandag startet 33-åringen i den nyopprettede stillingen som Enøk- o...

Drikkevann (Foto: A-B.Bauer)

Klorsmak på vannet

Sist endret: 14.11.2014   Av: A-B. Bauer

Fra mandag 17. november og ca en uke fremover.

I forbindelse med arbeider på hovedledningen til Røyken har Glitre måtte ta i bruk reservevannskilder...

Ebola-situasjonen i Vest-Afrika

Sist endret: 04.11.2014   Av: Wigdis S. Bakke

Ebolaepidemien i Vest-Afrika er alvorlig, men det ser ut til at de smittebegrensende tiltakene som er iverksatt i Afrika er i ferd med å gi...

Bilde av penger

Rådmannens forslag til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015 til 2018

Sist endret: 04.11.2014   Av: Torgunn Nielsen

Nedenfor finner du rådmannens forslag til

  Budsjett 2015 - Økonomiplan og handlingsplan 2015 til 2018 Gebyrregulativ PBO Prisliste 2015   Forslaget...

Servicetorget fyller 15 år!

Sist endret: 30.10.2014   Av: Sally Thorbjørnsen

1. november er det 15 år siden Servicetorget åpnet i Røyken kommune. Jubileumet ble feiret torsdag 30.10. med servering av marsipankake i rådhusets...

Fylkesveg 11 Åros–Krokodden

Sist endret: 27.10.2014   Av: A-B.Bauer

I løpet av høsten 2014 starter Statens vegvesen opp et prosjekt for å innhente forfallet på strekningen Åros–Krokodden.

Ny skoleportal er nå tilgjengelig for foresatte

Sist endret: 10.10.2014   Av: Trond Hovden

"Læringsbasen" erstatter MLG

Som tidligere bekjentgjort er Røyken kommune godt i gang med implementering av Fronter som ny skoleportal. Den nye...

Svømmeundervisning i skolene i Røyken kommune

Sist endret: 08.10.2014   Av: Helga Tharaldsen

Røyken kommune og skolene jobber med alternative løsninger

Vi gleder oss over at arbeidet med planlegging av ny svømmehall i Røyken  kommune er i fu...

Drop-in time

Sist endret: 07.10.2014   Av: Wigdis Bakke

Søkere som søker om bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd eller som har behov for å søke om kommunal utleiebolig, oppfordres til å sjekke...

Kommuneplanens samfunnsdel 2014 - 2034

Sist endret: 05.10.2014  

Kommuneplanens samfunnsdel for Røyken kommune ble vedtatt av kommunestyret 25.9.14

Foto fra filmen om Røykenskolen

Lærerløftet – en fornyet satsing på kunnskapsskolen

Sist endret: 02.10.2014   Av: A-B. Bauer

30. september la regjeringen fram "Lærerløftet – På lag for kunnskapsskolen."

"Regjeringen har i dag lagt fram  Lærerløftet   – På lag for...

Avløpsledning i Østskogveien utbedres i uke 40 (høstferie)

Sist endret: 25.09.2014   Av: Kent Lippert Olsen

Øverste del av informasjonsside

Flere effektive tiltak for barn og unge

Sist endret: 16.09.2014   Av: Sally Thorbjørnsen

Ekstra bevilginger og effektivisering har gjort dette mulig

Ordføreren forteller om flere spennende og suksessfulle tiltak for barn og unge i Røyken...

TV-aksjonen

Sist endret: 15.09.2014   Av: Linda Merethe Harbo-Haase

Årets TV-aksjon går i år til Kirkens Nødhjelp. Som bøssebærer for TV-aksjonen NRK 2014 er du med på å skaffe varig tilgang til rent vann for over é...

TV-aksjonen 2014

Sist endret: 02.09.2014   Av: Linda Merethe Harbo-Haase

Årets TV-aksjon går til Kirkens Nødhjelp.

Årets TV-aksjon går til Kirkens Nødhjelp som skal gi rent vann til over en million mennesker. Midlene fra...

Topp Sommerleir juni 2014

Sist endret: 01.09.2014   Av: Thor Eivind Sund

Sommer, sol og moro for barn på Fagertun

"Lions Club - Barnevernets gode hjelpere". I juni uke 26 arrangerte Røyken kommune v/barneverntjenesten en...

ÅpenSkole Slemmestad

Sist endret: 29.08.2014   Av: Thor Eivind Sund

på Slemmestad Ungdomskole ONSDAGER kl 17 -20

Røyken kommune fortsetter det flerfaglige samarbeidet rundt "etter skoletid"-fritidstilbudet på...

Øverste del av august informasjonsside

Ordføreren ønsker elever og lærere lykke til med et nytt skoleår!

Sist endret: 26.08.2014  

"Leseombud", Seniornett datakurs og Factory light festival

Skal du bli med på kunst-tur eller vite om den nyetablerte hundeparken i Slemmestad, klik...

Kulturskolen

Kulturskolen informerer

Sist endret: 25.08.2014   Av: FRR

Nytt skoleår

Befolkningsvekst

Sist endret: 21.08.2014   Av: Linda Merethe Harbo-Haase

Tre ganger hvert år publiserer Statistisk Sentralbyrå en oversikt over befolkningsvekst i landets kommuner.

Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå...

Asker og Røyken er kritiske til Ruters framtidige planer for Vollen-båten

Sist endret: 21.08.2014   Av: Jan Erik Lindøe

Styret i Ruter har vedtatt en trafikkplan for båttilbudet i Oslofjorden som åpner for å legge ned båtruten mellom Slemmestad og Vollen til Aker...

Elever på 1.trinn Spikkestad barneskole - Skyss med taxi

Sist endret: 18.08.2014  

Taxi til Spikkestad barneskole begynner på tirsdag den 18.august

Ungdomsskoleklasse - klipp fra filmen om Røykenskolen

Leksehjelp

Sist endret: 15.08.2014   Av: Helga Taraldsen

Flyttes fra SFO til ungdomstrinnet fra skolestart

I desember 2013 vedtok kommunestyret at leksehjelpen i Røyken kommune  flyttes fra SFO til...

Ny kommunalsjef ansatt i Røyken og Hurum!

Sist endret: 13.08.2014   Av: A-B.Bauer

Den felles ledelsen og Røyken og Hurum kommuner har fått et nytt tilskudd ved at Ulf Erik Knudsen nå er ansatt som kommunalsjef med ansvar for...

Gang- og sykkelvei Spikkestadveien

Sist endret: 06.08.2014   Av: A-B. Bauer

Ny gang- og sykkelvei med 2 stk

Hundepark etablert ved Nilsemarka

Sist endret: 01.08.2014   Av: Cato Steinsvåg

Fint turområde med utsikt over Slemmestad

Røyken kommune har etablert en hundepark på friområdet ved Nilsemarka i Slemmestad. Nilsemarka hundepark e...

Husbygging (Foto: Bjorn Stuedal)

Høringsforslag til plan- og bygningsloven

Sist endret: 09.07.2014   Av: Tonje Takeid

Regjeringen vil gjøre det enklere og rimeligere å bygge boliger, og sender nå forslag til forenklinger i byggteknisk forskrift på høring.

Stortinget...

Toppen av juni informasjonsside

Frivillige lag og foreninger kan søke momskompensasjon

Sist endret: 19.06.2014  

Søknadsfrist 1. september 2014.

Her ligger ferieoversikt for Røykenlegene pluss mye mer informasjon. Klikk her for å se hele informasjonssiden.

Boligveien

Boligveien

Sist endret: 13.06.2014   Av: Stig Arve Bakke

Da er Boligveien på Slemmestad ferdigstilt

Da er arbeidene på Boligveien i Slemmestad ferdigstilt. Vi har etablert 600 meter med fortau for våre myk...

Skisse Slemmestad sentrum

Slemmestad sentrum

Sist endret: 12.06.2014   Av: Stig Arve Bakke

Begrenset med parkeringsmuligheter i Slemmestad sentrum

Da er arbeidene i kulverten ferdigstillt. I den anledning er vi nå i gang med å pusse opp...

Utskifting av vannmålere, 10 år eller eldre

Sist endret: 12.06.2014   Av: Matthias Kruger

Fra mandag 16.6.14 begynner Berger VVS i oppdrag av Røyken kommune med utskifting av vannmålere som er 10 år og eldre. Det sendes ut brev med dato ...

Åpning av turvei på Gamle Drammensbanen

Sist endret: 05.06.2014  

Ordførerne Rune Kjølstad og Helene Justad foretok åpningen av den siste biten av Drammensbanen onsdag kveld

Rådhus med logo (foto: A-B.Bauer)

Kommuneproposisjonen

Sist endret: 14.05.2014   Av: Susanne Vist

Vederlagsordning - tidligere barnevernsbarn

Sist endret: 22.04.2014  

Informasjon om Røyken kommunes vederlagsordning for tidligere barnevernsbarn

Flere klager på plan- og byggesaker i Buskerud

Sist endret: 24.01.2014   Av: Tone Mjøs

Røyken kommune fikk 8 av 17 klagesaker opphevet i 2013.

Opphevelsene skyldes hovedsakelig mangelfull oversendelse i klagesaker og/eller dårlige...

Elektronisk svarbrev fra kommunen

Sist endret: 03.12.2013   Av: A-B. Bauer

Røyken er med som pilot i et prosjekt som tester ut elektronisk svar fra kommunen til innbyggerne via Altinn

Servicetorget har de siste ukene sendt ...

Publikumsvennlige kart på nettbrett og mobil

Sist endret: 27.11.2013   Av: Børth Aadne Sætrenes

Røyken kommune lanserer nå en ny kartløsning kalt GeoInnsyn. Den nye kartløsningen er en publikumsvariant som kan brukes både på PC, nettbrett og...

RøykenMagasinet 2014

Sist endret: 12.11.2013   Av: Anne-Berit Bauer

distribueres denne uken til alle husstander i Røyken kommune, og til husstandene i nord til Vollen samt i sør til Sætre

"For fjerde år på rad har...

Nye fysioterapeuter i kommunen

Sist endret: 17.10.2013   Av: Lovisa Pløtz

Tre nye ansikt innen de privatpraktiserende fysioterapeutene i kommunen

I løpet av 2013 har det begynt tre nye fysioterapeuter i Røyken Kommune...

Røyken kommune i 3D

Sist endret: 20.06.2013   Av: Børth Aadne Sætrenes

Røyken kommune kan via sin kartløsning nå tilby visning av digitale kart i 3D.

3D-modellen baserer seg på laserdata fra 2009 (terreng og trær),...

Regionrådet for Lier, Hurum og Røyken

Sist endret: 07.02.2013  

Regionrådets oppgaver

Regionrådet for Lier, Hurum og Røyken ble opprettet 14. mars 2012. Rune Kjølstad (H, ordfører Røyken) ble valgt til leder...

Elgskauåstunnelen rv 23 - bilde fra Statens vegvesens informasjonsbrosjyre

Elgskauåstunnelen stenges mandag 12. november fra kl. 09:00

Sist endret: 09.11.2012   Av: A-B. Bauer

Tunnelen vil være stengt i minimum 14 dager.

Mandag 12. november kl. 09 stenger Statens vegvesen rv. 23 Elgskauåstunnelen for trafikk. Tunnelen vil...

Del av forsiden til RøykenMagasinet 2013

RøykenMagasinet 2013

Sist endret: 07.11.2012   Av: A-B. Bauer

Røyken Næringsråd viderefører tradisjonen med utgivelse av en årlig publikasjon og lanserer RøykenMagasinet

Dette er en utmerket måte å presentere...

Logo Kreftforeningen

Kreftkoordinator i Røyken og Hurum

Sist endret: 19.10.2012   Av: A-B. Bauer

var på plass fra 1. okober

Forliksråd

Sist endret: 02.10.2012   Av: Lene Forssell Solsrud

Fra 1. januar 2013 har Hurum og Røyken felles forliksråd.

Kommunestyrene i Hurum og Røyken har vedtatt å etablere et felles forliksråd for kommunene...

Åpen barrnehage sine lokaler på Midtbygda skole. (Foto: Åpen Barnehage)

Åpen barnehage

Sist endret: 06.09.2012   Av: Katrine W. Bergum

Til deg som er hjemme med barn på dagtid

Åpen barnehage er en aktiv og god møteplass for foreldre og barn i Røyken kommune. Her kan du bli kjent med...

Melde om manglene veilys?

Sist endret: 17.08.2012   Av: A-B. Bauer

Bruk Meld fra -knappen

Det er mange som melder om mangledne veilys til kommunen via e-post. Vi ønsker at publikum skal bruke "Meld fra"-knappen øver...

Foto fra filmen om Røykenskolen

Skolestart

Sist endret: 13.08.2012  

Godt vann fra springen. Foto: A-B.Bauer.

Dørsalg av vannrensere - råd til abonnentene

Sist endret: 03.08.2012  

Selskapet IVANN LTD har i et par års tid drevet dørsalg av vannrensere til å montere på vannarmaturet i kjøkkenet. Henvendelser fra abonnenter tyde...

Forsterker samarbeidet i ny region

Sist endret: 16.03.2012   Av: Lene Forssell Solsrud

Samarbeidsnemnda for Hurum, Lier og Røyken har tatt et viktig skritt videre i å forsterke samarbeidet gjennom å utforme vedtekter og rammer for den...

Innføring av fakturagebyr

Sist endret: 16.01.2012   Av: Eivind Lien

”Kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjett 2012, i møte 01.12.2011 å innføre fakturagebyr på kr 30,- på alle fakturaer fra kommunen. Alle som...

Skjermbilde fra alarmtelefonen sin nettside

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111

Sist endret: 22.12.2011   Av: A-B.Bauer

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 er en gratis nødtelefon for barn og unge som lever med vold, overgrep og omsorgssvikt. Telefonen er også åp...

Fyr riktig!

Sist endret: 24.11.2011   Av: Johan Fredriksson

Forebyggende avdelning i Røyken brann og redning bryr seg om deg, og oppfordrer deg til å sjekke om du er godt nok forberedt på kulda.

Branninspektø...

Vi tilbyr e-faktura til alle våre kunder som blir fakturert

Sist endret: 26.09.2011  

Fordeler med eFaktura Du slipper å taste KID En eFaktura er ferdig utfylt med KID-, kontonummer og beløp. Det eneste du trenger å gjøre i nettbanke...

Kommunens nettside på mobil

Sist endret: 18.07.2011   Av: A-B.Bauer

Har du smarttelefon, kan du se en forenklet mobilversjon av kommunens nettside.

Røyken kommune ønsker å ta hensyn til det faktum at en stadig større...

Røyken rådhus (foto: A-B.Bauer)

Kommunens regnskap og årsberetning for 2010

Sist endret: 20.05.2011   Av: A-B. Bauer

Google Street View i Røyken

Sist endret: 31.03.2011   Av: Børth Aadne Sætrenes

Kommunens kartside er nå supplert med gatebilder fra Google Street View.

I løpet av det siste året har Google tatt rekke gatebilder i blant annet...

Temakart til bruk ved utarbeiding av tomteanalyser

Sist endret: 08.03.2011   Av: Børth Aadne Sætrenes

Det er en rekke registreringer og analyser som bør legges til grunn når man skal kartlegge og vurdere hvilke arealer som kan bebygges. Hvordan er...

Rullering av kommuneplanens arealdel

Sist endret: 21.01.2011  

For tiden pågår arbeid med rullering av kommuneplanens arealdel, og planprogram til kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn.

Fossilfunn

Sist endret: 17.12.2010   Av: Nina Width

  "Jeg har aldri sett maken" - sa geologen I A-magasinet idag er det en artikkel alle bør få med seg. Den handler om en stor flate med kalkstein so...

Midtbygda bibliotek stenger

Sist endret: 21.06.2010   Av: Inger-Marie M.Gabrielsen

Publisert
26.03.2010
Sist endret
12.11.2014

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08:00 - 15:30 man -fre

Telefonhenvendelser til Plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00 - 11.00 og 12.00 -14.00.

Drop-in time ang. Bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08:30-10:00 tir. og 14:00-15:30 tor.

 


Org. nr. 938 709 866